Back

Rally-Lex – en fælles samling af ord og begreber i rally.

Er du ny i rallyfamilien, kan du ryste på hovedet af ord og begreber som pinde, øvelsesområde, dansefødder og IB’er. Er du en rutineret rallyonkel eller -tante, ser du det som det mest naturlige ikke at ville tage IB med hjem.

Rally-Lex har konstant vokseværk og vil med tiden  vokse sig stor og omfangsrig med nede-på-jorden- forklaringer af rallysportens mange ord og begreber.

Hjælp os med at hjælpe!

Send os dit bidrag af sære ord og vendinger i rally. Skriv et par linjer på ”rigtig-dansk”, så den nye rallyhundefører har en chance for at kunne tale med.

Du sender dit forslag via linket “Indsend forslag” øverst eller nederst i vores Rally-Lex.

HHV's Rally-Lex

Rally-Lex

Der er lige nu 34 ord i dette leksikon.
Banegennemgang
Inden konkurrencestart gennemgår dommeren banen sammen med hundeførerne, som har mulighed for at stille spørgsmål til bane og skilte. Derefter har deltagerne mulighed for at gå banen alene.

Cert
Rally-slang for certifikat, som uddeles i ekspertklassen, hvis man opnår over 95 point. Opnår man 3 certifikater i prøver, hvor der mindst har været 2 forskellige dommere, kan man kalde sig Rally Champion (DKRLCH) eller Rally Mester (DKRLME).

Dansefødder
Eller urolige fødder. Når førers fødder bevæger sig, hvor de burde have stået stille. Giver typisk et fradrag på 3 point.

Elefant
Elefant er en fantastisk øvelse der øger krops- og bagpartskontrol. Dette kan være med til at forbedre vendinger, øge selvstændighed, forbygge skader og opbygge relationen. Øvelsen går basaltset ud på at hunden skal stå med forpoterne på en balje og roteret rundt om med bagbenene.

Flow-øvelse
En øvelse hvor både hund og fører i bevægelse. I modsætning til en stationær øvelse.

Fodarbejde
Den måde, vi sætter vores fødder på, når vi laver de forskellige øvelser – både i forhold til at overholde de regler for placering af vores fødder, som findes i rallyreglementet, men også for at hjælpe vores hund bedst muligt med at udføre øvelsen korrekt.

Fokuskapacitet
Vi træner mod at hunden i længere perioder bevarer sit fokus. Vi træner altså hundens fokus som var det en muskel

Forventningstræk
Skal forstås som, at derfra hvor vi belønner, skaber vi en forventning med vores belønning.

Fremad
Det ord dommeren bruger til en DKK rallyprøve til at signalere til ekvipage, at tiden starter og de må starte, når de er klar. Nordisk klasse startes på en lidt anden måde.

FVF
Fri ved fod også kaldet følge. Position ved førers venstre eller højre side. Det at hunden følger fører mellem skiltene

Gåben
Betyder at du fra dit udgangspunkt starter med det ben, der er tættest på hunden, når du skal have hunden med til det næste skilt.

Højrehandling
Hund bevæger sig på højre side af fører.

IB
Forkortelse af Ikke Bestået til en rallyprøve. Man bliver IB’et hvis man opnår mindre end 70 point

Impulskontrol
Impulskontrol betyder at hunden kan styre sine impulser, altså ikke handle på det den har lyst til. Det vil sige, at det bliver lettere med blivende positioner, derudover kræver øvelsen fristende 8 tal også en del impulskontrol.

Jackpotbelønning
Ekstra god og rigelig belønning. Bruges f.eks. når hunden har arbejdet længere eller bedre end forventet. Gives med stor begejstring af fører. Kan være mange godbidder givet efter hinanden.

Line up
Inden banegennemgang stiller alle deltagere i klasse op på række efter dommerens anvisning. Det er en hjælp at man kan se, hvem man skal ind efter i klassen.

On the spot
Førers fødder skal under udførelse af øvelse placeres indenfor hvad der svarer til et A4 ark. Måden der drejes på i Nordisk klasse

Øvelsesområde
Dette er området hvor øvelse skal påbegyndes, 1 x 1 meter og vil være enten foran, ved siden af eller efter skilt i forhold til den enkelte øvelse. Enkelte øvelser har større øvelsesområde.

Pind
For at rykke op gennem de forskellige rallyklasser, skal man bestå klassen med et vist antal point. Opnår man f.eks. i begynderklassen 70 point, får man en pind til næste klasse.

Position
I rally arbejder vi med tre positioner. Venstreposition – hvor hunden er på førers venstre side, Højreposition – hvor hunden er på førers højre side og endelig med hunden i foran position, hvor hund og fører er snude mod snude.

Rallybalje
Rallyversionen af ”elefantøvelsen”. Hvor et forhøjet target, f.eks. en opvaskebalje, bruges som hjælp til hunden, når den skal finde ind i position og når den skal følge førers ben i vendinger.

Resultatbog
Vil du til officielle konkurrencer i DKK, skal du have en resultatbog. Du køber den via www.dkk.dk - eller måske er der et lille lager af resultatbøger, der hvor du træner.

Sideskift
Her er tale om at hund skal skifte fra at være f.eks på venstre side af fører til at være på højre side eller omvendt, altså skifte fra at være på højre side af fører til at være på venstre side af fører.

Ståben
Betyder at du skal starte med det ben, der ikke er ind imod hund. Vi bruger det, når vi skal lave en øvelse, hvor din hund skal blive dér, hvor den er, mens du flytter dig, f.eks. hvis du skal forlade hunden og kalde den ind ved næste skilt.

Stationær øvelse
En øvelse hvor fører stopper op. I modsætning til en flowøvelse.

Stillingsskift
Når hunden på stedet skifter fra en stilling til en anden. Dvs. skifter mellem sit – stå – dæk.

Synkron
Samlet betegnelse for øvelserne 18-19-20 og 124, Synkron til højre og venstre, tulipan og springvand. Fælles for øvelserne er, at de er retningsændringer som foretages lige foran skilte. Hund og fører udfører deres vending helt synkront.

Tørtræning
Træning uden hund, hvor fører gør det samme, som hvis hunden var med.

Tyskertræning
Holdtræning, der foregår på en række, hvor instruktøren dirigerer hele rækken. Kan f.esk være sit - tre skridt - slalom mellem ben - sit - løb - alm gang. Ofte vil man lave 2-3 delmomenter flere gange i træk.

Tyskervending
Fører drejer mod hunden, hunden drejer mod føreren men på ydersiden. Fortsat gang i modsat retning.

Vedholdenhed
Hundens evne til at blive ved med at prøve, selvom en forventet belønning udebliver.

Venstrehandling
Hund bevæger sig på venstre side af fører.

Verbalt signal
Ord for den adfærd du ønsker, hunden skal udføre.

Visuelt signal
Føreren signalerer med kroppen (f.eks. arm, ben, hånd, eller en kombination af flere) hvad hunden skal gøre.


Indsend et forslag