Back

Generelt

Priser & gebyrer
Alle ydelser og produkter kan købes med VISA dankort og Mastercard. Alle priser er i danske kroner inkl. moms. Eventuelle gebyr vil blive angivet i betalingsvinduet. Du modtager straks efter købet en kvittering på mail til den opgivne mailadresse.

Ændrede betalingsoplysninger
Det er dit eget ansvar at ændre og opdatere dine betalingsoplysninger, hvis du får et nyt kort eller beløbet skal trækkes på et andet af dine kort. Kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre  gemmes ikke i systemer ejet af Hadsten Hundevenner

Fortrydelsesret på onlineprodukter
I henhold til dansk lovgivning har du altid 14 dages fortrydelsesret på et ubrugt produkt, løbende fra købsdatoen. For online produkter gælder det imidlertid at fortrydelsesretten kun er gældende, hvis du aldrig har været logget ind på platformen og benyttet dig af det betalte materiale.

Kontohaverens ansvar
Du er selv ansvarlig for din oplevelse af det købte produkt. Herunder problemer relateret til din netforbindelse, browser, programmer og applikationer med mere.

Datapolitik
Vi videregiver ikke informationer til tredjepart. Alle informationer vi modtager, behandler vi fortroligt efter gældende lovgivning.

Abonnementer

Generelt om abonnementer
For abonnementer gælder, at abonnementsprisen automatisk bliver trukket for hver abonnementsperiode på det kortnummer, du har angivet for dit første køb. Abonnementsperioden afhænger således af den dato, du har købt dit abonnement og kan eksempelvis være fra d. 10. i en måned til og med d. 9. i 3. efterfølgende måned afhængigt af, om du har købt et 3, 6 eller 12 måneders abonnement. Du modtager en kvittering pr. mail umiddelbart efter hver betaling. Dit abonnement er løbende og fortsætter indtil det opsiges.

Opsigelse af abonnementer
Du kan til enhver tid opsige dit abonnement til udgangen af en abonnementsperiode. Hvis abonnementet fx. er købt den 17. i en måned, løber abonnementsperioden til og med den 16. i den efterfølgende måned.

Årsabonnementer er bindende i et år fra købsdatoen.

For alle abonnementer gælder det, at du ikke kan få penge tilbage for en igangværende periode. Dette gælder både ved kvartalsvis, halvårlig og årlig betaling.

Du kan opsige dit abonnement ved at skrive til hanne@hadstenhundevenner.dk eller selv annullere det under “Mine abonnementer”. Du vil efterfølgende få en bekræftelse på, at dit abonnement er blevet annulleret.

Online kurser og events

Herunder workshops, Hold, 1:1 træning, m.m.

Fortrydelsesret
I henhold til forbrugeraftaleloven er der ikke fortrydelsesret ved “rekreative fritidsaktiviteter”, hvis det på købstidspunktet fremgår, hvilken dag eller inden for hvilken bestemt periode den pågældende tjenesteydelse skal udføres. Det betyder, at tilmelding og køb af live events er bindende. Du kan derfor ikke forvente, at det betalte beløb ved tilmelding kan refunderes, hvis du er forhindret i at deltage. Du er dog altid velkommen til at overdrage din plads til en anden.

Aflysning
Vi forbeholder os ret til at aflyse live events ved for få tilmeldinger eller i tilfælde af sygdom. Det vil i tilfælde af aflysning være muligt at flytte sin tilmelding til en anden dato, hvor der er ledige pladser. Alternativt refunderes det fulde beløb.

Rettigheder og ophavsret

Alle rettigheder og materialer er Hadsten Hundevenners ejendom. Alle materialer er personlige og må derfor ikke sælges, overdrages, udlånes eller på anden måde distribueres uden forudgående skriftlig aftale med Hadsten Hundevenner.

Ved køb opnås udelukkende licens til at benytte det materiale, som er angivet. Materialet bliver digitalt via hjemmeside, e-mail eller som live event.

Levering af digitale produkter sker som oftest i løbet af få minutter, men i helt særlige tilfælde kan der gå op til 5 hverdage.

Ansvarsfraskrivelse

Al træning – både online og fysisk foregår på eget ansvar.

Udbyder af tjenesten

HHV Rally+ udbydes af Hadsten Hundevenner under cvr.nr. 35 60 81 84. Hadsten Hundevenner er dataansvarlig efter persondataloven.

Kontaktoplysninger
Hadsten Hundevenner
c/o Helle Gadeberg
Langskovvej 37
8370 Hadsten

Tlf.: 20 60 33 83 (telefontid hver dag mellem 10 og 12)
Mail: mail@hadstenhundevenner.dk

Ændringer af handelsbetingelserne

Hadsten Hundevenner forbeholder sig ret til at ændre handelsbetingelser uden særskilt forudgående underretning af vores abonnenter. De til enhver tid gældende handlesbetingelser vil fremgå af hjemmesiden eller blive tilsendt abonnenten pr. e-mail og erstatter alle tidligere versioner af handelsbetingelserne. Alle abonnenter opfordres til løbende at holde sig orienteret om ændringer af betingelserne.